ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
 
Уважаемые посетители!
Обращаю Ваше внимание на то, что рабочий день Экспертов нашей компании с 900 до 1800, (выходные дни суббота и воскресенье).

Ваши вопросы рассматриваются в рабочее время в порядке очереди.

Вопросы, требующие глубокого изучения нормативно-правовой базы, являются не виртуальной юридической консультацией и останутся без ответа, по этим вопросам советуем приходить по адресу и они являются платными.

В любом случае оставляйте Ваши вопросы на нашем сайте, все они будут рассмотрены экспертами нашей компании.

Компания оставляет за собой право на удаление вопроса.

Качество и полнота ответа напрямую зависит от качества и полноты задаваемого Вами вопроса

Отправить сообщение
Имя:*
E-mail:*
Давайте посчитаем:*
   0 + 1 =
Телефон:*
Тема:*
 
Сообщение:*

1. Какие документы необходимы для регистрации (аккредитации в таможне)?
Наказ Сумської митниці

Додаток № З
до наказу Сумської митниці від 16.06-2005 р. № 267

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
шо полаються суб'єктом ЗЕД длн віяли fia облік у Сумськії! митниці

1*. Установчі документи:

  • рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, такими рішеннями є установчий договір (для філій та відокремлених підрозділів подаються Документи головного підприємства);
  • статут підприємств* (якшо відповідаю до законодавства не необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва, для філій та відокремлених підрозділів подаються документи головного підприємства).

2*. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради або в районній, міській міст Києва і Севастополя державній адміністрації та його місцезнаходженням (місцем проживання), інший документ, що підтверджує реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до порядку встановленого Законом України від 15.05.03 № 755-1У "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні.

З*. Довідка органів статистики (або інших органів, що мають право присвоювати коди СДРПОУ) про занесення суб’єктів підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Довідка податкових органів про включення суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб без створення юридичної особи до Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ДРФО).

4*. Довідка уповноваженого банку про наявність гривневого розрахункового та (або) валютних рахунків (надається оригінал).

5*. Ксерокопії сторінок паспортів керівника підприємства, головного бухгалтера та декларантів (осіб уповноважених на роботу з митницею) де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата місце і видачі паспорту, відомості про реєстрацію по місту проживання.

У разі наявності осіб, які мають право підпису договорів та фінансових документів (крім керівника, головного бухгалтера), подаються копії відповідних наказів по підприємству, доручень, тощо.

б*. Накази по підприємству чи інші документи, які свідчать про призначення керівника підприємства, головною бухгалтера та працівників, відповідальних за роботу з митницею. Зазначені документи повинні містити їх прізвища, ім'я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразки печаток, які використовується при оформленні документів.

7*. Документи, Що підтверджують юридичну та фактичну (поштову) адресу, в тому числі довідки місцевих органів влади, договори оренди та суборенди тощо.

8*. Довідка форми № 5-р (або № 2-р), то видана податковим органом, де перебуває на обліку суб'єкт ЗЕД або довідка за підписом керівника та головного бухгалтера, що суб'єкт не підлягає реєстрації у Державному реєстрі платників ПДВ.

  • Довідка форми № 5-р (або № 2-р) на договір про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, якщо суб'єкт ЗЕД має зареєстрований у податкових органах договір про спільну діяльність без створення юридичної особи з наданням йому окремої довідки форми № 5-р (або № 2-р) на даний договір.
  • У випадку, коли учасник ЗЕД перебуває на обліку податкових органів як платник єдиного податку - свідоцтво платника єдиного податку. У цьому випадку та за відсутності довідки форми № 5-р (або № 2-р). довідки форми № 5-р (або № 2-р) не надаються.

9*. Довідка форми 4-ОПП податкової інспекції (адміністрації) де юридична особа перебуває на обліку в податкових органах.

10*. Реєстр документів, які подаються в акредитаційному пакеті.

Указанный перечень является ориентировочным, и может меняться в зависимости от формы собственности субъекта внешнеэкономической деятельности, гражданства руководителя, таможни, в зоне деятельности которой проводиться аккредитация и т.д. Для получения полной информации свяжитесь с нами.

2. Сколько наличной валюты разрешается вывозить в Россию
Постанова Національного банку України від 12 липня 2000 №283
3. В чем преимущества обращения к «таможенным брокерам»?

Внешнеэкономическая деятельность постоянно двигается вперед, а следовательно, с каждым днем претерпевает изменения. Усовершенствуется не только международное, но и национальное законодательство. Поэтому работа «таможенного брокера» требует постоянного отслеживания изменений в законодательстве и нормативных актах по вопросам внешнеэкономической деятельности. Кроме того, таможенное законодательство для его практического применения требует специальных знаний в этой области, поэтому многие участники ВЭД и предпочитают проводить таможенное оформление товаров с помощью профессиональных организаций – «таможенных брокеров».

Большинство участников ВЭД составляют предприятия малого и среднего бизнеса. Поэтому, наличие в штате предприятия специалиста в области таможенного декларирования не всегда является целесообразным. В большинстве случаев к «таможенному брокеру» обращаются для решения сложных задач. Иногда к нему приводит простая нехватка оборотных средств для уплаты таможенных платежей. Поэтому, участники внешнеэкономической деятельности, так или иначе, вынуждены обращаться к услугам «таможенных брокеров». Прибегая к услугам посредников, организации, в первую очередь - экономят время. Кроме того, работая через посредника, имеющего свидетельство (лицензию) на соответствующий вид деятельности и определенные профессиональные знания, можно избежать ошибок, которые могли бы привести к прямым материальным потерям.

При этом должен действовать принцип осмотрительности: организация должна знать, какие необходимые требования она должна предъявлять посреднику (в данном случае - «таможенному брокеру»), как оформить юридически свои взаимоотношения с ним и отразить их безошибочно в учете.

К недостаткам при обращении к услугам «таможенного брокера», можно только отнести дороговизну предоставляемых услуг. В то же время низкая стоимость услуг не всегда говорит о надлежащем их качестве.

4. Можно ли ввести товар в Украину под вексель?

Ответ: Постанова КМУ від 01 жовтня 1997 р. N 1104 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України»

У разі імпорту на митну територію України товарів, які були придбані для провадження діяльності, пов'язаної з використанням довгострокових договорів з метою реалізації інвестиційних проектів у рамках міжнародних договорів України з міжнародними фінансовими організаціями (далі - інвестиційні проекти МФО), та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, може видаватися податковий вексель із строком погашення до кінця поточного бюджетного року. Перелік інвестиційних проектів МФО, в рамках яких може видаватися податковий вексель із строком погашення до кінця поточного бюджетного року, затверджується Кабінетом Міністрів України. Підтвердження належності товарів до одного із згаданих інвестиційних проектів МФО здійснюється Мінфіном.

Платник податку, що виконує проект технологічного парку згідно із Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", при імпорті нових устаткування, обладнання, комплектувальних виробів подає органу митного контролю податковий вексель із строком погашення на 720 календарний день, а при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, - податковий вексель на суму податкового зобов'язання із строком погашення на 180 календарний день з дня подання векселя органу митного контролю.

5. Какие могут быть последствия если не задекларировать товар при пересечении границу?
Ответ Митний кодекс України

Стаття 340. Недекларування товарів, транспортних засобів

Недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб підприємств - від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

6. Подскажите пожалуйста. Переезжаем на ПМЖ из России в Украину. Как нам быть с нашими домашними вещами нажитыми там (аудио и видео техника, автомобиль марки ОКА 1995 года выпуска)
Ответ: Заблаговременно обратиться за квалифицированной помощью к брокеру с подробным перечнем домашнего имущества, которое планирутся для перемещения на територию Украины для определения величны необходимых платежем (пошлина, акцизный сбор, НДС) и целезобразности такого ввоза.
7. Что делать если перевозчик не успел доставить (вывести) товар через границу Украины из-за поломки тягача. Чем это грозит Отправителю.
Ответ: Митний кодекс
Стаття 332. Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів
Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а так само прийнятих для передачі митному органу митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
8.На какую сумму необходимо оформлять декларацию?
Ответ: товары при перемещении частными лицами на сумму до 200 евро и или весом до 50 кг не облагаются налогами.
В случае перемещения товаров (кроме подакцизных) юридическими лицами на сумму до 100 евро грузовая таможенная декларация не оформляется.
9.Хочу ввести из Германии партию б/у мобильных телефонов. Какие документы и какая пошлина будет при растаможке?
Справка по товару 8525 20 91 00 на 05.11.2007
Дополнительные единицы измерения: Штука (796)
Коды соответствия товаров в "ТНВЭДе": 85.25.20 900
Таможенный режим: Імпорт - "ІМ 40"

Платежи при таможенном оформлении

Ввізне ( імпортне ) мито
Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.
Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

льготная/полная: 0,0 %

Податок на додану вартість ( ПДВ )
ПДВ (англ. value added tax, VAT) - непрямий податок на товари й послуги. З метою стимулювання експорту фірмам-експортерам повертається сума ПДВ (при певних умовах). При імпорті ПДВ виступає засобом протекціоністської політики, оскільки його стягнення з імпортованих товарів веде до їхнього подорожчання, підвищуючи тим самим конкурентноздатність товарів і послуг вітчизняного виробництва. ( Стаття 4. База оподаткування )

20,0 %

Увезення з-за кордону на територію України радіотелефонів стільникового зв'язку (термінал) дозволяється лише за наявності їх маркування виробниками захисним знаком.

Не потребують дозволу "Укрчастотнагляду" (Пошта)
Увезення, отримання в поштових відправленнях з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП, крім визначених переліком радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, здійснюються на дозвільній основі.

Не більше двох радіотелефонів стільникового зв'язку

Дозвіл Українського державного центру радіочастот на ввезення РЕЗ і РВП
Код документа: 6 6000
Ввезення в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв з-за кордону може здійснюватися юридичними та фізичними особами після отримання, що видається Українським державним центром радіочастот (УДЦР), який видається на підставі відповідного рішення Державного комітету зв'язку та інформатизації України про виділення радіочастотного ресурсу та заяви юридичної чи фізичної особи про надання дозволу.

Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі.
Відповідні дозволи надаються УДЦР у порядку, встановленому НКРЗ.
Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ.
Курсы НБУ на сегодня
НАШИ ПАРТНЕРЫ
ФОБОС: погода в г. Сумы
Правобережная Товарная Биржа
 
Rambler's Top100 bigmir)net TOP 100
Партнеры: